Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS

Projektowanie gier - jak przebiega kontrola jakości? - Michał Staniszewski, Łukasz Szałankiewicz

Episode Summary

Projektowanie gier to złożony proces oparty na trzech filarach: kreatywności, technologii i ciągłej kontroli jakości. I to właśnie ten trzeci element – kontrola jakości, czyli QA (Quality Assurance), jest kluczowym etapem produkcji gier, pozwalającym wyłapać błędy czy niedociągnięcia, które mogłyby ostatecznie zaważyć na sukcesie danego tytułu. Jednak eliminacja słabych punktów nie sprowadza się jedynie do testowanie produktu pod kątem błędów technicznych, kluczowa jest także ocena doświadczeń użytkowników. Oprócz tego, że gra musi być wolna od usterek, powinna być także angażująca i przyjemna w odbiorze. Jakie są największe wyzwania dotyczące jakości nowoczesnych gier wideo? W jaki sposób narzędzia i technologie są dostosowywane do testowania gier na różnych platformach? Jakie praktyki są najlepsze w integracji feedbacku od graczy w cyklu życia gry? Jak zmieniają się metody i standardy QA w miarę postępu technologicznego i rosnącej złożoności gier? Jaką rolę w procesie QA odgrywają poszczególne zespoły (np. programiści, projektanci, artyści) i jak wygląda ich współpraca? Jakie są przyszłe kierunki rozwoju kontroli jakości w branży gier i jak firmy przygotowują się do nadchodzących wyzwań? Temat zgłębi specjalista z obszaru kultury cyfrowej – Michał Staniszewski w rozmowie z ekspertem od mediów interaktywnych – Łukaszem Szałankiewiczem. Uniwersytet SWPS w Krakowie! Już od października 2023 nowo powstały Wydział Psychologii planuje uruchomić w tym mieście studia na kierunku psychologia. Szczegóły na stronie: https://www.swps.pl/studiuj-w-krakowie. W ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Więcej informacji: https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/32525-w-krakowie-powstanie-filia-uniwersytetu-swps-im-ks-jozefa-tischnera Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Analizujemy i omawiamy szanse, ale i ryzyka jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. Więcej informacji o projekcie: https://web.swps.pl/strefa-technologii/