Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS

Sztuczna inteligencja w wykrywaniu demencji - dr A. Dziob-Zadworna, A. Żelwetro, dr M. Bielecki

Episode Summary

Obszarem, w którym innowacje technologiczne wzbudzają szczególnie duże emocje jest medycyna. Technologia daje nam nadzieję na leczenie chorób oraz zapobieganie schorzeniom, z którymi dotychczas toczyliśmy nierówną walkę. Zaliczyć do nich można m.in. demencję. Czym jest demencja i kto na nią cierpi? W jaki sposób się ją diagnozuje? Jaka jest relacja między umysłem, językiem a demencją? Co mówią na ten temat najnowsze badania i jak do pracy z osobami z demencją przysłużyć się może sztuczna inteligencja? Czym jest przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i projekt CLARIN? A także co wnosi wykorzystanie technik językowych do badań nad demencją? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą Agnieszka Żelwetro, neuropsycholożka oraz dr Agnieszka Dziob-Zadworna, koordynatorka badawczo-rozwojowa projektu CLARIN-PL. Rozmowę poprowadzi dr Maksymilian Bielecki. Technologia a człowiek to cykl rozmów z naukowcami i ekspertami z sektora IT, w którym rozmawiamy o roli nowoczesnych technologii we współczesnym świecie. Podczas spotkań poruszamy kwestie oddziaływania technologii na m.in.: naukę, medycynę, pracę, a także na codzienne życie człowieka. Wspólnie ze specjalistami porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach, które niesie za sobą postęp naukowo-technologiczny. Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. W ramach wielu webinarów i podcastów, spotkamy się z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy w różny sposób związani są z sektorem IT. Podczas rozmów połączymy merytoryczną, ścisłą wiedzę informatyczną z zagadnieniami społecznymi i humanistycznymi. Więcej informacji: https://web.swps.pl/strefa-technologii/.